Jak sprawdzić czy jestem w krd

Co to jest BIG – Biuro Informacji Gospodarczej?

W Polsce istnieje kilka biur informacji gospodarczej – czy mogą mieć informacje o Tobie? BIG, czyli biuro informacji gospodarczej, jest instytucją, która przechowuje dane o bieżących zobowiązaniach finansowych nierzetelnych dłużników, a także udostępnia te informacje w odpowiedzi na zapytania z banków, firm pożyczkowych i innych przedsiębiorstw.

Rejestr dłużników prowadzony przez biuro informacji gospodarczej zawiera dane o niespłaconych długach, np. niezapłaconych rachunkach i zaległościach kontrahentów. W Polsce działa kilka biur informacji gospodarczej, z których najbardziej znane przez konsumentów to:

  • KRD – Krajowy Rejestr Długów,
  • BIG InfoMonitor,
  • ERIF.

W artykule Rejestry dłużników: BIK, KRD, BIG, ERIF opisywaliśmy pokrótce ich działanie oraz jak sprawdzić siebie w BIG-u. Pozostałe dwa biura to KBIG (Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej) oraz KIDT (Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych).


Jak sprawdzić, czy jestem w KRD, BIG InfoMonitor lub ERIF?

Aby sprawdzić, czy jesteś dłużnikiem w rejestrze KRD, BIG InfoMonitor czy ERIF, musisz zarejestrować się na ich stronach internetowych i potwierdzić swoją tożsamość poprzez np. przesłanie skanu dowodu.

Jest to bezpieczne – skan dowodu osobistego trafia do instytucji. BIK (Biuro Informacji Kredytowej, o którym pisaliśmy w artykule Jak sprawdzić, czy jestem w BIK?) proponuje np. naniesienie na skan dowodu prostej linii na skos i napisu, np. „Skan dowodu dla BIK” itp. Jako konsument możesz raz na pół roku bezpłatnie sprawdzić, czy figurujesz w danej bazie dłużników.

Dlaczego warto sprawdzić, czy jestem w KRD lub innym BIG-u?

  • Wyeliminujesz ryzyko pomyłek w danych, np. przypisania do Ciebie zobowiązania, którego nie podejmowałeś/-aś.
  • Sprawdzisz, czy dowolna firma sprawdziła Cię w KRD lub innym BIG-u bez Twojej pisemnej bądź ustnej zgody na weryfikację.
  • Zweryfikujesz, czy po spłaceniu długu wierzyciel złożył wniosek do BIG-u o wykreślenie Cię z rejestru dłużników – powinno to się stać w ciągu 14 dni od daty spłacenia długu.

Jakie dane przechowuje KRD, BIG InfoMonitor i ERIF?

Informacje przechowywane przez KRD, BIG InfoMonitor i ERIF dotyczą bieżących, nieuregulowanych zadłużeń, takich jak niezapłacone rachunki za wodę, energię, mieszkanie, kablówkę, internet, abonament itp.

Kiedy mogę być wpisany/-a do KRD, BIG InfoMonitor lub ERIF?

Jeżeli Twoje zadłużenie jako konsumenta przekroczy 200 zł i nie będzie opłacone od minimum 60 dni, wierzyciel po spełnieniu szeregu warunków od niego wymaganych może złożyć wniosek o umieszczenie Cię w wybranym rejestrze długów biura informacji gospodarczej. W przypadku firm minimalna kwota zadłużenia to 500 zł.

Jak wyczyścić KRD, BIGInfoMonitor lub ERIF?

Jeżeli zalegasz ze spłaceniem długu, nie możesz „wyczyścić” informacji o sobie w biurze informacji gospodarczej. Informacje o aktualnych długach nie mogą zostać usunięte na Twoje żądanie, kiedy np. starasz się o pożyczkę bez BIK i KRD, ale chcesz mieć czyste konto.

Po spłaceniu długu wpis powinien zostać usunięty – na zgłoszenie tego faktu wierzyciel ma 14 dni. Sprawdź, czy dane o Twoim długu są obecne w rejestrze dłużej, niż powinny. W takim wypadku wierzyciel może zapłacić nawet do 30 tysięcy złotych grzywny, bo negatywny wpis w rejestrze długów działa na Twoją korzyść.


BIG a zdolność kredytowa (pożyczkowa)

W artykule o obliczaniu zdolności kredytowej opisaliśmy, jak wszelkie zobowiązania finansowe (pożyczki, kredyty, karty debetowe i kredytowe, rachunki) wpływają na postrzeganie Ciebie jako klienta banku lub firmy pożyczkowej. Pamiętaj, aby nie postrzegać biur informacji gospodarczych i BIK-u tylko w negatywnym kontekście. Te instytucje mogą przechowywać także pozytywne dane, wpływające dodatnio na Twój scoring (historię kredytową/pożyczkową).

Pozytywna zdolność kredytowa a BIG – jak to zrobić?

Część biur informacji kredytowej zbiera nie tylko negatywne informacje o dłużnikach, ale też pozytywne: o regularnie płaconych rachunkach, spłaconych kredytach i pożyczkach.

Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek do wierzyciela (np. banku czy firmy pożyczkowej), aby skierowała się do BIG-u z odpowiednimi informacjami. Warunek jest jeden – to mogą być informacje o zobowiązaniach do 12 miesięcy wstecz.

Firma pożyczkowa, bank czy firma, która udzieliła Ci zakupu na raty, same mogą zaproponować wpis do wybranego BIG-u – ten nie może dotyczyć płatności starszej niż 14 dni („wiek” jest liczony od dnia wyrażenia zgody na wpis). Twoja zgoda zezwoli firmom na dopisywanie do BIG-u informacji o Twoich przyszłych zobowiązaniach, np. o spłaceniu kolejnego sprzętu elektronicznego na raty, comiesięcznym opłacaniu rachunków itp. Dzięki temu zbudujesz atrakcyjny dla firm pożyczkowych i banków profil Klienta.

Jeśli jednak w tym momencie Twoja zdolność kredytowa nie jest zbyt pozytywna, możesz zapoznać się z rankingiem pożyczek bez sprawdzania w BIK i złożyć wniosek o szybką gotówkę.